Wydarzenia

« Powrót


Data: 2018-05-24

UWAGA ZAWODNICY !!! NOWE PRZEPISY -RODO

   W związku z wejściem od 25 maja nowych przepisów o ochronie danych osobowych Mak Marketing i EEBC są zobowiązane do zastosowania nowych procedur. W przypadku imprez Międzynarodowego Festiwalu będzie można podpisać ..........

 oświadczenie na miejscu. 

MAK MARKETING

Informacja dla zawodników, opiekunów zawodników i osób obsługujących imprezy Mak Marketing.

 

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Mak Marketing z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 84a przekazuje Ci następujące informacje:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

ADO, czyli podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mak Marketing, ul. Zagnańska 84a 25,528 Kielce.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe lub jak będziemy je pozyskiwali?

Dane uzyskaliśmy od Ciebie w związku Twoim udziałem z naszych imprezach sportowych. Będziemy naszą bazę powiększali rejestrując uczestników imprez. Zgłoszenie do zawodów będzie obwarowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.

 

Jaki jest cel i regulacje prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mak Marketing?

Celem pozyskiwania danych jest realizacja zawodów sportowych.

Ponadto, przepisy prawa obligują nas do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych. Twoje dane przetwarzamy także w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów. Jeżeli wyrazisz zgodę także w celu przesyłania nowych informacji                o produktach oferowanych przez Mak Marketing.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Tak. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale aby zostać dopuszczonym                  do turnieju musisz podać swoje dane. 

Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?

Twoje dane utrzymujemy przez okres 12 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do pierwszych zawodów/ imprezy Mak Marketing. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb , nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.  

Czy powierzamy Twoje dane innym podmiotom?

Tak. W celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów, Twoje dane mogą być powierzone Polskiemu Związkowi Bilardowemu oraz East European Billiard Council.

 

Czy Twoje dane mogą być powierzone poza Unię Europejską lub  za granicę?

Tak. Twoje dane mogą być powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki lub przekaz obrazu na żywo.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Mak Marketing w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r.

Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytych imprezach.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

 

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Adres e-mail: mak@makmarketing.pl

adres pocztowy: Mak Marketing, ul. Zagnańska 84a 25-528 Kielce 

» Powrót «